Kommentar

At styret i Lerøy Seafood Group (LSG) har besluttet å forbli herre i eget hus på Hitra, er ikke nødvendigvis like opplagt som man ved første øyekast kan tro. Lerøy-konsernet har lang historikk for å ta beslutninger som berører lokalsamfunn, mest på godt, men også noen der det har gitt negative ringvirkninger. Det er ikke mange år siden Hydrotech i Kristiansund ble lagt ned. For oss i øyregionen en beslutning som ga vekst, da slaktinga av Lerøy-laksen fra Kristiansundområdet ble lagt til Innovamar på Nordskaget. Men for laksemiljøet i nordmørsbyen var det et tilbakeslag.

Akkurat like viktig som Salmar-beslutninga om å bygge splitter nytt på Nordskaget var for Frøya, var fredagens beslutning om at LSG velger å erstatte sine to Hitra-anlegg med et nytt på nettopp Hitra. Men der det var "selvsagt" at Frøya-kapitalen investerte pengene sine hjemme på Frøya, var det ikke like selvsagt at Bergensbaserte LSG ville legge igjen pengene sine i øyregionen når Hestvika- og Dolmøy-anleggene nå skal moderniseres.

Ett alternativ som vi antar har vært utredet, er å samlokalisere slaktinga til industri-selskapene, enten i Innovamar eller i andre fabrikker langs kysten. Salmar og Lerøy har jo erfaring med dette samarbeidet før, både her og i Nord-Norge. Men konsernet har også behov i Bergensområdet, og det er jobbet lenge og overbevisende for at det er riktig av konsernet å bygge nettopp på Jøsnøya. Her har Lerøy Midt klart å hevde sin plass i investerings-køen.

Nyfabrikken blir en av de aller største investeringene LSG noensinne har gjort. Den lokale ledelsen vil ikke kommentere summer, men 700 millioner kroner er et godt anslag. I tillegg kommer den smitteeffekten denne beslutninga forhåpentlig får i Hitra industripark, når andre aktører ser hva LSG gjør. Smitteeffekt helt fra nye knoppskytinger til utdanningsleddet; Vi tipper f.eks. et oppsving i automasjonslinja ved Guri Kunna vgs. Det er derfor et kjempeviktig vedtak som er gjort om å bygge en ny generasjon laksefabrikk, som skal stå seg i flere tiår framover.

Bjørn L. Rønningen

redaktør

Lokalavisa Hitra-Frøya