- Vi har rodd dette i land hvert år, men det har vært en ekstra utfordring å få nok personale på plass for denne sommeren. Vi har behov for ferievikarer i 40 helstillinger for at ferieavviklingen skal gå greit. Men ikke alle ønsker å jobbe helstilling, så det totale antallet er høyere.

Det forteller Anne Strøm og Elin Wahlvåg, enhetsledere ved henholdsvis Hitra Sykehjem og Tjeneste for funksjonshemmede (TF).

Færre søkere enn tidligere

To ganger er stillingene blitt utlyst gjennom ordinære kanaler, men responsen har ikke vært helt som forventet. Også hjemmetjenesten opplever færre søkere til sommerjobbene i år, mot tidligere år.

- Vi har fått mange søknader, men få av dem er reelle. Mange av søknadene kommer fra utlandet. En slik ansettelse er ikke gjennomførbart, vi har jo ingen mulighet for å tilby bolig for noen korte sommeruker, utdyper Strøm.

Lokal ungdom velkommen

I tillegg til søkere med fagkompetanse ser enhetslederne gjerne at lokal ungdom også tar kontakt.

- Vi har et ønske om å tilby sommerjobb til ungdom over 18 år. Det er en flott måte for oss å rekruttere de unge inn i yrket, sier Wahlvåg som innrømmer at sommerjobbing i helsevesenet var hennes inngang inn i yrket.

Både Wahlvåg og Strøm kan love sommervikarene en sommer som er langt fra kjedelig. Sykkeltur med pasientene på el-sykkelen, oppleve dyr i sansehagen, eller være med på ridning og gårdsbesøk er aktiviteter som er planlagt i løpet av sommersesongen.

- Det er bare å ta kontakt om hvis man har lyst til en spennende sommer, frister Strøm.

Men til tross for at enhetene sliter med å få nok kvalifiserte personale vil de betrygge både brukere og pårørende.

- Vi skal sørge for en faglig forsvarlig drift. Denne sommeren som i resten av året. Siste utvei er å benytte oss av bemanningsbyrå for å dekke opp fagpersonellet vi trenger, sier Wahlvåg.

Fri med god samvittighet

De fast ansatte har fått innvilget sine ferier, og skal ta tre uker fri med god samvittighet. Enhetslederne skryter av de faste ansatte som altid er fleksible for at feriekabalen skal gå opp.

- De ansatte er alltid velvillige til å få sommerferie-kabalen til å gå opp. Det har de vært i år også, skryter Strøm og Wahlvåg.

Nå håper de at flere tar kontakt for å avhjelpe situasjonen.