Ferske tall fra Meteorologisk institutt viser at det ved målestasjonen på Sandstad ble målt 210,3 mm nedbør i løpet av oktober. I denne måneden ble det registrert regn på hele 20 av oktobers 31 dager.

Til sammenligning var det i september kun 67 mm nedbør. Vi må tilbake til fjorårets desember for å finne like mye regn som siste måned.

Fra 0,9 til 16,8

Når det gjelder temperaturer ble det i oktober målt 16,8 grader som maksimum temperatur (3.oktober). Kaldest var det 30. oktober da gradestokken krøp ned til 0,9 grader.

Høyeste vindhastighet

Sterkeste vind i oktober fikk vi på månedens andre dag da vindmåleren på Sandstad målte 20,1 m/s. Dette er også den høyeste vindhastigheten som er målt her i år.

http://www.hitra-froya.no/vaeret/froya/

http://www.hitra-froya.no/vaeret/hitra/