Elever ved Guri Gunna videregående skole skolested Frøya har startet en underskriftsaksjon i protest mot omorganiseringa som pågår innenfor det videregående skoletilbudet i øyregionen. Det skriver froya.no. Studiespesialiseringa vil, som lokalavisa Hitra-Frøya fortalte sist uke, fra neste skoleår trolig tilbys fra bare ett av skolestedene. Frøya-elevene frykter nå at skoleledelsen vil legge hele tilbudet til skolested Hitra.

- Vi merker et stort engasjement mot dette forslaget, både fra ungdommer og foreldre. Dette handler ikke bare om oss som går der i dag, men også om de ungdommene som kommer etter oss. Vi har laget en underskriftskampanje som vi starter opp i dag, og vi forventer å få inn 2.000 signaturer frem til fristen om én måned, sier Petter Skaget og Marius Hoff 1STA til froya.no.

Ordføreren signerte protesten

I dag fikk de sine første underskrifter; ordføreren var ifølge avisa den første til å signere.

Ledelsen ved Guri Kunna vgs har sagt at endringer vil komme, men også understreket at det ikke er bestemt hvor studiespesialiserings-tilbudet vil komme. På samme måte som yrkesfagene ble delt mellom Frøya og Hitra for noen år tilbake, har alle de skisserte framtidsmodellene i seg at studiespesialisering kan havne på bare en av øyene. Med dette følger at en del elever og ansatte vil måtte finne seg i lengre reisevei.

Frykter 12-timersdager

Endringene skal skje allerede fra kommende skolestart, har skoleeier fylkeskommunen bestilt.

Skaget og Hoff sier til froya.no at de frykter lang skolevei og opp i 12-timersdager for de som må reise lengst, dersom tilbudet blir lagt til Hitra.

- Vi forventet jo å få gå på skole på Frøya i tre år. Det var ingen som nevnte dette for oss da vi søkte på skoler. Det hadde helt sikkert påvirket valget til mange, sier Skaget.

Merker engasjementet

Guri Kunna videregående skole, med skolesteder både i Sistranda og Fillan, har fått i oppgave fra Sør-Trøndelag fylkeskommune å finne en ny modell for å organisere studiespesialisering ved skolen.

Det samme ble gjort med yrkesfagene ved skolen i 2008, da begge skolene hadde delvis parallelle yrkesfagtilbud. I dag tilbyr ingen av skolestedene samme yrkesfaglige utdanningstilbud. Tre av de yrkesfaglige utdanningene ligger i dag på Frøya og fire på Hitra.

Nå er det altså studiespesialiseringen sin tur til omorganisering.

- De ulike modellene begynner nå å bli tydeligere, og jeg merker at engasjementet blant elever og ansatte øker. Enkelte elever og ansatte kan bli berørt ved at de vil måtte forflytte til et annet skolested enn der de bor. Det er mange som begynner å engasjere seg i prosessen. Derfor er det viktig å si at vi ennå ikke har tatt noen valg, og at prosessen vil fortsette i fase to. Nå skal de ulike modellene presenteres for alle involverte, og en beslutning om hvordan studiespesialiseringen skal organiseres vil bli gjort etter innspill fra alle parter, sa rektor Espen Arntsberg til Hitra-Frøya i forrige uke.