Fremskrittspartiets næringspolitiske talsmann Sivert Bjørnstad fikk nylig en grundig omvisning på det nye fabrikkanlegget for laks som Lerøy Midt reiser på det nye industriområdet på Jøsnøya. Byggingen er nå kommet omtrent halvveis og det store «skallet» skal begynne å fylles med det siste av produksjonsutstyr, slik at laksen kommer raskest mulig ut på markedet.

- Vi ligger godt i rute og planlegger at vi skal kunne åpne fabrikken i løpet av mai neste år, sier Sven Amund Fjeldvær fra Lerøy

Formannskapsmedlem Tom Skare (FrP) håper nå at flere av de andre kjøperne av næringsareal på området også starter opp med byggingen av sine anlegg. Hitra kommune har solgt tomter til både Marine Harvest, Bewi og Sunde-gruppen. Andre har også meldt sin interesse.

- Hitra industripark vil bli et veldig viktig område for marin utvikling i Trøndelag i åra framover, tror Skare. Når dette er oppe å gå for fullt, og vi også har fått på plass en transportrute via Kysthavna på andre siden av Jøsnøya skal det bli spennende å se fortsettelsen.

Det var en imponert Bjørnstad som fikk omvisning og orientering om utbyggingen og det arbeidet som er nedlagt her.

- Det er utrolig inspirerende å se at næringen investerer og ønsker å vokse. Vi skal gjøre det vi kan fra politisk hold for å legge til rette for det. Dette er en fremtidsnæring!

- Alt som skjer på Hitra og Frøya for tida er veldig spennende, og gir et helt annet bilde enn hva noen prøver å skape av distriktene i Norge. Øyregionen er et veldig godt eksempel på at det investeres og skapes arbeidsplasser i hele landet, sier Bjørnstad.