Krasjet i bergveggen etter vindkast. Sjåføren tatt med til lege for sjekk

foto