Slik vil politikerne bruke årets havbruksfond

foto