- Takknemligheten vokser når vi setter av tid til å huske på alt vi er takknemlige for