Innstiller ferga og flere hurtigbåtavganger i stormen