- Vi fordømmer den overdrevne bruken av politistyrker