Sula og Dolm offisielt godkjente som såkalte nøkkelsteder