Nå merker oppdretterne nedgang både i pris og mengde eksportert laks