Ansatte på et oppvekstsenter har laget video til barna