Holder politikerne inne i bussen for å skjerme etterforskninga