Frøya formannskap skal tirsdag behandle saken om Kystpilegrimsleden der det foreslås at Korsan på Daløya og Titran kapell i første omgang velges som reisemål på Frøya

Pilegrimsledene som går landveien til Nidaros er godt innarbeidet. Men de siste to årene er det jobbet med å etablere en kystled som strekker seg fra Stavanger til Trondheim. At mange opp gjennom tiden har kommet sjøveien til Nidaros er opplagt, og det er allerede laget en rute der mange kirkehistoriske steder er plottet inn.

Da biskop Tor Singsaas hadde visitas på Frøya for ett og ett halvt år siden, ble steder på en slik pilegrimsled tema. Dette ble i januar i år fulgt opp med et møte med folk fra bispekontoret, fylkeskommunen og Frøya kommune. Og nå jobbes det med en såkalt pilot der man i første omgang vil ha Korsan og Titran på Frøya samt Dolm på Hitra som en mulig ekstrasløyfe på turen opp langs kysten. Videre ser man på Sula og Froan som framtidige steder hvor pilegrimer kan stemple inn.

- Vi ser for oss å få til et tilbud der pilegrimer som kommer med hurtigbåten på Sandstad kan plukkes opp og få en rundtur til disse stedene, fortalte seniorrådgiver Jan Otto Fredagsvik i Frøya kommune.

Vil ha med Sula nå

KystNorge, som et et samarbeidsorgan for kystkommuner i vår region, forslår i forkant av formannskapsmøtet at Sula innlemmes i pilotprosjektet allerede i år,

Konstituert daglig leder, Laila Støen, begrunner dette med fire punkter.

1. Sulas lange kirkehistorie – mulig pilegrimsmål i katolsk tid

2. Behov for å teste ut reiserute for pilegrimer som reiser enkeltvis eller i mindre grupper

3. Det er allerede gjort en del forarbeid med sikte på Sula som stoppested på Kystpilegrimsleia

4. Øyrekka som «fyrtårn» i reiselivet på Frøya

Sulas lange kirkehistorie

Sula har en svært gammel kirkehistorie - den eldste i Frøya.

- Det har vært en kristen virksomhet på Sula i hvert fall siden 1400 tallet - trolig tidligere også i følge Johan G. Foss. Sula er derfor den delen av Frøya som har sterkest bånd til katolsk tid og pilegrimstradisjonen.

- Siden de første pilegrimene kom sjøveien, er det også sannsynlig at datidens pilegrimer på vei til Nidaros stoppet på Sula, ettersom det var en kirke her, opplyser Støen.

Mindre grupper

Det skisserte pilotprosjektet legger opp til at pilegrimene hentes på Sandstad og blir tatt med til en friluftsgudstjeneste ved Korsan og en konsert i Titran kapell.

- Men pilegrimsturisme handler imidlertid ikke om gruppereiser eller masseturisme, men en søken etter indre ro og enkle opplevelser. Det gjelder å gi disse adgang til rimelig overnatting, og opplevelser knyttet til kultur, religion og natur. En undersøkelse viser at nordmenn er pilegrimsturister for å få en aktiv ferie og for å få en fysisk utfordring. Tyskernes motivasjon er ro. Dette er turisme som skreddersydd for et samfunn som Sula, mener KystNorge AS.

- Et viktig element er kontakt med naturen og muligheten til å finne indre ro. Med sin beliggenhet ytterst i havgapet er Sula godt egnet som stoppested for pilegrimer, skriver Laila Støen i brevet til formannskapet.

Hun viser til at Frøya kommune trekker ofte fram øyrekka når de vil vise fram Frøya. KystNorge har også, i samarbeid med reiselivsaktørene, definert øyrekka som et fyrtårn for reiselivet i regionen.

- Å definere Sula som reisemål i Kystpilegrimsleden vil støtte opp under tidligere signaler om å satse på reiselivet i øyrekka, uttaler Laila Støen i KystNorge.