Startlån er husbankens virkemiddel for å hjelpe folk inn på boligmarkedet. Ordningen skal ikke konkurrere med vanlige banker, og skal hjelpe folk som ikke har egenkapital til å få ordninært boliglån, slik at de kan kjøpe sin egen bolig. Startlån formidles gjennom kommunene, og er behovsprøvd.

Mattis Aune fra Frøya kommunes boligkontor forteller at man de siste årene har hatt en stor økning i antallet lånetildelinger. Fra oktober i fjor til oktober i år er det delt ut 47 startlån i Frøya kommune, på totalt 43 millioner kroner. Søknadsmengden var større: hele 44 søkere fikk avslag.

- De siste to årene har dette blitt en stor satsning. For Frøya kommune sin del så har vi et vanskelig leiemarked. Så hvis en familie må betale kanskje 12.000 kroner i måneden for å leie en bolig, så blir det mer attraktivt å kjøpe bolig, hvis man får et lån man kan forsvare, sier Aune.

Aune forteller at det er en stor andel av de som får startlån er arbeidsinnvandrere som vil etablere seg med egen bolig på Frøya.