- Utrolig frekt, sier daglig leder for Terna Brygge på Sula, Tove Cecilie Fasting, som i likhet med flere innehavere av restauranter og renholdsfirma i Norge ble forsøkt lurt for 7.500 kroner. Bak forsøket står et firma som utgir seg for å drive lovpålagt internrevisjon på vegne av norske myndigheter.

Det var i forrige uke Fasting mottok en faktura på 7.500 kroner fra firmaet Internkontroll Norge. Her vises det til Internkontrollforskriften, og at alle foretak er pålagt å systematisk overvåke egen internkontroll, såkalt internrevisjon. I et brev vedlagt fakturaen hevder firmaet at internrevisjon gjennomføres ved at du registrerer ditt firma innen den fristen som er oppgitt på fakturaen og at du da vil få tilsendt de verktøy du trenger for å lage en revisjonsrapport som tilfredsstiller kontrollorganene og myndighetenes lovpålagte minimumskrav.

På svartelista

Tove Cecilie Fasting kaller det svindelforsøk.

- Jeg stusset da jeg fikk fakturaen og brevet. Slik de framstiller det, kan det virke som om dette er noe du som eier av et foretak er pliktig å betale for. Min første tanke var at «nå er det kommet noen nye regler, som jeg ikke har fått med meg», sier Fasting.

Hun "googlet" firmaet og fant ut at det er et lovlig registrert aksjeselskap.

- Heldigvis kom jeg også over nettsida Trygg Handel, hvor firmaet står på svartelista, sier Fasting til lokalavisa.

Nettsida Trygghandel.no nevner spesifikt dette firmaet og advarer mot "villendende tilbudsfakturaer". Nettsida skriver at "flertallet medlemsbedrifter innenfor bransjene restaurant og renhold har meldt ifra at de har mottatt hva som ser ut å være en faktura fra Internkontroll Norge om 7 500 kr. Det de har mottatt er dog kun et veldig villedende tilbud, som gir inntrykk av å være et krav du må betale for å oppfylle lovkrav vedrørende HMS/internrevisjon."

Vil advare andre

Også Arbeidstilsynet tar avstand fra at dette er et krav som har med deres pålegg å gjøre.

- Arbeidstilsynet presiserer at denne fakturaen ikke skyldes krav fra Arbeidstilsynet, godkjenningsordningen for renhold eller krav i regelverket om internkontroll, sier Trygve Bragstad, kommunikasjonsdirektør i Arbeidstilsynet til egne nettsider.

Samme firma skal også høsten 2017 ha forsøkt seg på en tilsvarende lureri mot norske bedrifter, som da skulle lures til å registrere seg i Tobakkssalgregisteret.

Fasting kommer ikke til å anmelde hendelsen, men ønsker å advare andre bedriftseiere.

- Jeg har flere ganger fått epost fra de såkalte «Nigeria-svindlerne» og også falske bookinghenvendelser fra utlandet. Det er imidlertid første gang jeg er blitt forsøkt lurt av et norskregistrert firma, sier hun.

Lokalavisa Hitra-Frøya har vært i epost-kontakt med firmaet som sendte fakturaen.

- Internkontroll Norge har avsluttet samarbeidet med tredjepart som sto for utsendingen. Virksomheten hører aldri fra oss igjen, skriver Internkontroll Norge til Hitra-Frøya.