Pårørende varslet kommunen om at sykehuset undersøkte saken