- Hensikten med bildet var, og er, ikke medlidenhet. Men jeg ønsker at folk skal se hvor stort et menneske er ved uke 22