Bålforbudet er opphevet, nå oppfordres du til å ta middagen utendørs