To år etter planen, kan det nå gå mot realisering av ombygging av Barmans oppvekstsenter, slik at det blir en fullverdig 1-7 skole.

- Slik det ser ut nå, så skal vi være godt fornøyd med det vi får, sier nyansatt rektor Elin Myklebust Sivertsen, etter at formannskapet tilrådet at kommunestyret vedtar en ekstrabevilgning på rundt 8,5 millioner til oppgradering av skolen.

Sigbjørn Glørstad, tidligere rektor ved skolen, og nå leder i oppvekstkomiteen, har fulgt saken siden starten. Han synes det er på høy tid at utbyggingen kommer i gang.

- Jeg er selvsagt glad for at det er bevegelse i saken. Det er drevet midlertidig i brakker i to år snart, og behovet for å gjøre noe er stort. Hverdagen for elever og ansatte har vært krevende i en periode, så det er på tide nå at vi får løst utfordringene, mener Glørstad.

På tide: - Det er på tide at vi får løst utfordringene ved skolen, mener Sigbjørn Glørstad, tidligere rektor og nåværende leder i oppvekstkomiteeen.

Fremdeles dyrt

Barman skole skulle egentlig oppgraderes i 2015, for å ta tilbake mellomtrinnet, som fra 2008 ble flyttet til Fillan skole.

Utbyggingen fikk en anslått prosjektkostnad på drøyt 27 millioner kroner. Men samtidig oppdaget rådmannen at kommunen hadde flere millioner kroner mindre å rutte med enn forventet. Politikerne vedtok da å sette en ramme på 15 millioner kroner, over investeringsbudsjettet. Etter det har prosjektet stått i stampe på grunn av økonomien. Men økonomien har bedret seg, og tirsdag behandlet formannskapet rådmannens forslag til finansiering, etter at prosjektet har vært ute på anbud. Kun én entreprenør kom med tilbud, som medfører et finansieringsbehov på 21,8 millioner kroner.

- Dette er, etter saksbehandlers mening, svært betenkelig og bekymringsfullt. Manglende kapasitet og konkurranse på entreprenørsiden i Øyregionen tilsier et press i markedet som igjen kan innebære høynede utbyggingskostnader for byggherresiden, skriver kommunalsjef Dag Robert Bjørshol i saksfremlegget.

Etter forhandlinger har kommunen klart å redusere prisen til 20,6 millioner kroner.

Pluss 2,5 millioner som allerede er brukt, blir totalrammen på drøyt 23 millioner kroner.

I formannskapets behandling kom Lars Peder Hammerstad(Sp) med et endringsforslag, der omlegging av veien, for å få slutt på gjennomgangstrafikk i skoleområdet, ble tatt med i tilrådningen til kommunestyret.

- Har vært utrolig tålmodig

- Har det vært noe frustrasjon på veien?

- Jeg vil berømme ansatte og elever for å ha vært utrolig tålmodig. Og for å ha løst ting etter hvert, med blant annet brakkedrift. Det er jo ikke ideelt. Men de har vel funnet seg i det med tanke på at det skulle bli bedre, sier Glørstad.

- Det viktigste er at vi får på plass alle elevarealene det er behov for, for å få til en 1-7 skole. I dag er 7.klassen en dag i Fillan, fordi det ikke er spesialrom for mat og helseundervisning på Barman. Nå kan elevene på Barman også få et fullverdig tilbud på sin egen skole.

Det synes dagens rektor også.

- De ansatte er blant annet fornøyd med at garderobeforholdene blir bedre for de minste eleven. Og elevene er spent på når det starter opp og hvordan det vil påvirke driften av skolen fremover. Men vi er enige om å tenke veldig positivt, og er glade for at vi skal få en utbygging og oppgradering, sier Sivertsen.

928 28 154 lars.otto.eide@hitra-froya.no