Politi og ambulanse rykker ut etter at to personer skal ha fått det etsende stoffet maursyre på seg. Det er politiets operasjonsleder som melder dette.

Hendelsen har skjedd i Hestvika.

- Det er en tank utendørs som har eksplodert, sier operasjonsleder.

- Foreløpig har vi ikke oversikt over skadeomfang. Det arbeidet på stedet med rengjøring av skadde.

Ifølge Hovedredningssentralen i Sør-Norge blir nå luftambulansen dirigert til Hestvika. Klokka 10:56 oppdaterer politiet og forteller at både Seaking og luftambulanse straks er på stedet.

Det skal ifølge politiet ikke være fare for flere eksplosjoner.

Ulykken har skjedd ved Lerøy Midts produksjonsanlegg i Hestvika. Lokalavisas reporter på stedet forteller at det lukter stramt av syre i området. Det er mange redningsmannskaper på området fra både brann, ambulanse og politiet. Brannvesenet har skumlagt området rundt den eksploderte tanken og er nå ved 11:30-tida i ferd med å rydde opp.

Politibetjener er i ferd med å danne seg et inntrykk av hendelsesforløpet gjennom å snakke med folk i området.

Politiet forteller klokka 11:30 at de to skadde nå flys til St.Olavs Hospital for videre behandling.  De to skadde skal være ansatte ved fabrikken.

Foto: Cecilia Brurok
Foto: Cecilia Brurok