Arbeidsledigheten har ikke vært høyere siden krigen