Det nye, store kloakk-anlegget kan bli lagt hit

Denne tomta ved Hamarvik næringspark pekes ut som den aktuelle for å bygge stort renseanlegg.