Dette betyr de nye pendle-reglene for anleggsarbeidere