MENINGER:

Det er ingen hemmelighet at undertegnede og Venstre har vært spesielt opptatt av tilstanden i oppvekstsektoren. Sammen med våre samarbeidspartnere i Høyre og Senterpartiet har vi fremmet forslag ved hver budsjettbehandling om styrking av oppvekstsektorens budsjett. Hver gang har vi blitt nedstemt og blitt bedt om å finne rom for de ønskede endringene innenfor gjeldende ramme – en ramme som har gradvis blitt mindre og mindre når man tar hensyn til pris- og lønnsvekst.

Samtidig med de skjerpede rammene har vi også sett at resultatene for oppvekstsektoren både målt i elevers resultater og tilbakemeldinger og gjennom eksempelvis Kommunebarometeret, der Hitra beklageligvis har scoret blant den 10-prosenten av norske kommuner som gjør det dårligst. Tilbakemeldingen har vært at «det står da egentlig bra til», selv om alt tyder på det motsatte. Både som tidligere lærer i Hitra-skolen, og som politiker i oppvekstkomite og kommunestyre, har det vært tydelig at det ikke har vært satset på skole. De ansatte har jobbet steinhardt for å gjøre en jobb som har blitt stadig mer krevende, i takt med at budsjett og støtte har blitt redusert.

Jeg har tatt meg selv i å tenke at den politiske ledelsen ikke forstår skolen, og jeg sitter vel nå, etter knapt 4 år i politikken, med en oppfatning av at mine antakelser kanskje var nærere sannheten enn jeg fryktet.

For samtidig som skolen har scoret dårlig, har sektorer som kultur og helse og omsorg oppnådd svært gode resultater – og hver gang har det vært tilnærmet halleluja-stemning når resultatene har blitt kjent. Omtrent i samme vending har man avfeid resultatene for skolesektoren. Det skal ikke herske tvil om at helsesektoren på Hitra har vært satset på, selv om vi her også har måttet ta kutt ved enkelte anledninger. Arbeiderpartiet har ønsket å styre helsesektoren på Hitra, og det har de gjort godt. Oppvekst var derimot ikke like viktig.

Det er derfor ekstra bemerkelsesverdig når man gjennom de siste ukene har sett at formannskapet har sagt at oppvekstsektoren skal skjermes når budsjett skal tas ned for kommunen. At vår representant i formannskapet stiller seg bak dette er helt i tråd med vår politikk gjennom hele perioden. Det er mer bemerkelsesverdig at resten av formannskapet først nå oppdager dette behovet – etter tre år med kutt. Det er like bemerkelsesverdig at et forslag om å utbedre uteområdene ved Fillan skole, som ved første behandling ble bedt om at skal gjennomføres innenfor eksisterende rammer, nå blir tilgodesett med 450.000,- Det er på alle måter helt nødvendig og flott, men timingen er påfallende.

Man skulle nesten tro det var valg snart…

Audun Norbotten Liland

Kommunestyrerepresentant og oppvekstkomitemedlem, Hitra Venstre