Nå starter Lerøy å produsere produkter av laks med et høyt innhold av de gode Omega-3 fettsyrene, men med redusert innhold av fiskeolje.

Et tett samarbeid mellom Lerøy og BioMar skal sikre at Lerøy også i framtiden vil kunne tilby lakseprodukter med et høyt innhold av de sunne Omega-3 fettsyrene DHA. Ved å benytte mikroalger produsert på en bærekraftig måte og med et høyt innhold av Omega 3-DHA, kan Lerøy erstatte deler av fiskeoljen med, AlgaPrime DHA, i fiskefòret.

– Gjennom dette samarbeidet tar partene et økt ansvar for å videreutvikle produksjonen av laks på en enda mer bærekraftig måte, sier konsernsjef i Lerøy Seafood Group, Henning Beltestad.

Mer bærekraftig produksjon

Lerøy går nå inn i et nytt område for å sikre en mer bærekraftig produksjon framover. Laks over 1 kg vil fra mai måned bli produsert ved bruk av fôr tilsatt mikroalger, en bærekraftig Omega-3-rik råvare utviklet av TerraVia i samarbeid med Bunge. Ved bruk av den nye råvaren legger Lerøy ut på en ny reise for å redusere avhengigheten av marine ingredienser.

– For forbrukeren betyr endringen at vi vil kunne opprettholde det høye nivået av sunt Omega 3 i Lerøy-laks også i framtiden. Vi vet at det vil bli mangel på fiskeolje og at vi må finne alternativer til fiskeolje som fôringrediens dersom vi vil beholde det høye nivået av sunt Omega-3 som vi har i laksen i dag. Et slikt alternativ har vi funnet nå. Ved bruk av fôr tilsatt mikroalger er vi sikre på å kunne opprettholde høye nivåer av de sunne Omega-3 fettsyrene i mange år framover, sier Henning Beltestad.

Fôrleverandør i forkant

Fôrleverandøren BioMar har utviklet en rekke fôrløsninger for Lerøy. Nå altså en variant hvor en del av det høye nivået av sunt Omega-3 er oppnådd ved bruk av mikroalger.

– Vi vet at kunder over hele verden bryr seg om sunne produkter framstilt på en bærekraftig måte. Gjennom dette effektive samarbeidet har vi vært i stand til å produsere laksen på en enda mer bærekraftig måte på store deler av vårt produksjonsvolum innen svært kort tid. BioMar har vært i forkant med nye muligheter innen bærekraftige ingredienser, og vi trenger nye råvarer for å kunne følge opp etterspørselen etter sunn sjømat. For oss er det svært viktig at hele verdikjeden tar ansvar for å utvikle næringen i en enda mer bærekraftig retning, forklarer konsernsjefen i Lerøy Seafood Group.