Prosjektet og artikkelserien «Trøndelag redder verden» avsluttes med folkemøte på Brekstad tirsdag klokka 10.45. Møtet innledes med en del foredrag, og følges deretter opp med en paneldebatt med planlagt start kl. 11:55.

Paneldebatten sendes direkte her på hitra-frøya.no fra kl. 11:55

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap), gruppeleder Tommy Reinås i Miljøpartiet De Grønne, spesialinspektør Aud Skrudland fra Mattilsynet, Sigurd Bjørgo i fylkeskommunen og samfunnskontakt Alf Jostein Skjærvik i oppdrettsgiganten Salmar er blant dem som stiller til debatt.

- Vi ønsker å samle sentrale aktører til en debatt som tar utgangspunkt i vår artikkelserie. Det er gratis inngang og alle er velkomne. Elever fra Fosen, Åfjord og Guri Kunna videregående skole fyller også salen. Jeg synes det er viktig å ha mest mulig ungdom til stede. Det er tross alt dem framtida handler om, sier prosjektleder Alexander Killingberg.

Alle sakene i serien har vi samlet her

Lakselus, rømming og andre miljøproblemer skaper konflikter. Vi tar debatten om det er ønskelig med en mangedobling av sjømatproduksjonen.

«Fisk råtner fra hodet og ned» skriver Morten Strøksnes i Morgenbladet. Han skriver videre: «I fjor døde 53 millioner laks i merdene, ifølge Fiskeridirektoratets statistikk. Noen blir sakte spist levende av lus, til hodene er hudløse, åpne sår.»

I artikkelserien "Trøndelag redder verden" sier en NTNU-professor i økonomi at Sintef ikke har publisert forskning som er kritisk til oppdrettsnæringen. Sintef avviser påstanden. Laksen må flyttes ut av dagens åpne merder og inn i lukkede oppdrettsanlegg, mener én vi har snakket med.

De siste ukene har Hitra-FrøyaFosna-Folket og Adresseavisen i artikkelserien «Trøndelag redder verden» skrevet om store framtidsvyer for sjømatnæringen. I 2050 kommer Trøndelag til å produsere fem ganger så mange sjømatmåltider som i dag. Inntektene fra sjømatnæringen kommer til å vokse enda mer. Sintef-rådgiver Karl A. Almås regner med at inntektene i næringen blir sjudoblet og at det blir 38 000 flere arbeidsplasser tilknyttet fiskeri og havbruk i 2050 enn i dag.