– Det er veldig lite fremtidsrettet. Hvor skal de eldre bo?