Flere butikker og boder som vanligvis ønsker å være med på Sommerfillan stiller seg kritisk til å delta