Vil ha skoler og frivillige til å plukke sitkagran