De utgjør 15 prosent av befolkningen. Vil noen av dem stemme ved lokalvalget?