Vil legge ned lokal legevaktordning på ettermiddagstid

foto