Jørgen på plass foran tinget. Viser til den historiske Hitra-aksjonen