Håper lokalpolitikerne kan hjelpe dem med å komme inn på eksklusiv liste