Selger samfunnshus: – Huset er absolutt ikke brukt som festlokale