Denne uka kan du få en telefon om hva du vil stemme på i årets valg i vår meningsmåling.

Lokalavisa oppfordrer øyværingene til å ta telefonen og svare på spørsmålene.

Både lokale og nasjonale faktorer og saker gir grunn til å tro at det er en del usikkerhetsmomenter rundt årets kommunevalg.

Noen har kalt årets det mest spennende lokalvalget på veldig lenge.

Kommunevalg er noe av det viktigste som skjer i vårt lokaldemokrati, og vi gleder oss til snart å presentere hvordan partiene ligger an et par måneder før valget.

En av lokalavisas viktige oppgaver er å fortelle hva våre politikere velger å bruke skattepengene våre på. Det gjør vi gjennom hele året med å følge vedtak og bevilgninger det er viktig at du vet om. Fram mot valget vil vi også presentere alle partier og noen av de folkevalgte du kan stemme på til høstens valg.

Kommunevalg bunner ofte i personvalg og det blir spennende å se hvem som har sikret seg de beste listene, og gjør best jobb gjennom sommeren.

10. august starter forhåndsstemmingen til årets valg og pågår fram til 8. september, fredagen før selve valgdagen mandag 11. september.

Valgdeltagelsen er under landsgjennomsnittet både på Frøya og Hitra.

60,1 % av frøyværingene og 57, 2 % av hitterværingene valgte å bruke sin stemmerett under kommunevalget i 2019.

Den nasjonale valgdeltakelsen var i 2019 på 64,7 prosent.

49, 1 % frøyværinger og 48% hitterværinger valgte å legge inn en stemme til Fylkestingsvalget med det samme de var i stemmelokalet.

I liket med resten av Norge er vi mer ivrige på Stortingsvalg der 72,1 % på Frøya og 72,4 % på Hitra stemte ved Stortingsvalget i 2021. Nasjonalt var valgdeltagelsen da 77,2%.

På Frøya er det nå 4204 personer med stemmerett. Tallet for Hitra er ganske likt, med 4206 innbyggere over 18 år.

Et representativt utvalg av disse har fått eller vil få en telefon og svarene vil utgjøre vårt politiske barometer.