32 kjøretøy ble sjekket ekstra: – Anmeldelse av transport med farlig gods er spesielt