Men fortsatt ingen beslutninger om investeringer på Jøsnøya.

I siste formannskapsmøte i Hitra ble det under ordførerens orientering opplyst at Lerøy Midt har hatt anbudsbefaring i Hitra industripark og at anbudsfristen er den 22. juni.

Det antydes også at eventuell byggestart er planlagt til høsten. Videre ble det fortalt at Marine Harvest kan være aktuell med byggestart over nyttår. Dette gjelder nabotomta til Lerøy på Jøsnøya.

Stor interesse

Produksjonsdirektør Frode Arntsen ved Lerøy Midt bekrefter at det nylig har vært anbudsbefaring, men har få nye opplysninger utover dette.

Han legger imidlertid til at mange entreprenører viser interesse for å delta i industriprosjektet.

Ingen beslutning

Arntsen understreker at det ennå ikke er foretatt noen investeringsbeslutning.

- Vi ser fortsatt på dette som en mulighetsstudie. Bedriften har brukt mye tid på industriprosjektet på Jøsnøya, og må bruke enda mer tid før vi har grunnlag for å ta en endelig avgjørelse om eventuell bygging, forklarer han

Produksjonsdirektøren kan derfor heller ikke si når eventuelt spaden kan stikkes i tomta på Jøsnøya.

- Å si noe om framdriftsplanen er vanskelig, så jeg kan ikke antyde en eventuell dato for byggestart. Det får vi komme tilbake til når vi vet mer, sier produksjonsdirektøren.

Kjøpte tomt

For to år siden, i juni 2014, informerte adm. dir. ved Lerøy Midt, Sven Amund Fjeldvær sine ansatte ved slaktefabrikken på Dolm-øy og foredlingsfabrikken i Hestvika om planene på Jøsn-øya.

- Vi sikrer oss tomt på Jøsnøya for et fremtidig og samlet industrianlegg, sa Fjeldvær den gang.

Han presiserte gjennom lokalavisa at det ikke er tatt noen beslutning om bygging på tomta ennå.

- Vi starter nå forhandlinger med kommunen om kjøp av 50 mål tomt. Deretter kan vi begynne diskusjonen om og når vi skal bygge. En eventuell bygging ligger uansett noen år frem i tid, sa Fjeldvær i 2014.

Senere samme sommer var tomteavtalen med kommunen i boks.

- Dette er en flaggdag for Hitra og hele øyregionen. Avtalen sikrer fremtidige arbeidsplasser og fortsatt vekst for øyregionen, sa en stolt ordfører Ole L. Haugen til lokalavisa.

Når en eventuell fabrikk er klar, kunne ikke Fjeldvær svare på etter at kjøpekontrakten var signert.

Men det kunne ordføreren.

- Etter min beregninger «ryker det av skorsteinen» i 2017, småhumret Haugen og fikk frem et smil hos Fjeldvær.

- Ingen kommentar, lo han tilbake.

Marine Harvest

Marine Harvest, som i dag har produksjonsanlegg på Ulvan, har også kjøpt tomt på Jøsnøya. Også her er lite bestemt.

Kolbjørn Jektvik opplyser til lokalavisa at Jøsnøyplanene fortsatt er et forprosjekt.

- Det videre framdriften vil vi orientere om etterhvert som beslutningene tas, forklarer Kolbjørn Jektvik som har kontor i Blått kompetansesenter på Sistranda.

LERØY MIDT: - Vi har ennå ikke tatt noe endelig beslutning om å bygge på Jøsnøya, sier Frode Arntsen.
MARINE HARVEST: - Vi jobber fortsatt med et forprosjekt, sier Kolbjørn Jektvik.