Før nyttår skal det lages en såkalt stedsanalyse av Fillan. Det første arbeidsmøtet fant sted i slutten av september mellom arkitektkontoret Pir II, Hitra kommunes representanter og ei ressursgruppe.

Sivilarkitekt og arealplanlegger i Pir II, Silje Fremo, forteller at de under møtet diskuterte hva som er Fillans stedsidentitet.

- Da er det mange som drar fram det med kysten, laksen, fiskeoppdrett og hjort. Selv om Fillan ikke har en tydelig kystlinje så er det det de mener ligger i folket. Det gjør igjen at mange ønsker en bedre kontakt mellom dagens sentrum og sjøen, en bedre tilgjengelighet langs strandlinja. Nesten alle på møtet snakker om at de ønsker seg en kyststi på Fillan, sier Fremo.

Selv mener hun det ville berike sentrumsområdet på Hitra.

- Særlig med tanke på folkehelse. Det vil gi noen nye turmuligheter nært sentrum slik at det blir mye lettere å ta seg en liten kveldstur hvis man har et sted å gå til.

Hun sier at det også ble ytret ønske om sitteplasser langs en eventuell kyststi.

-Hvor innbyggerne kan finne sitt favorittmøtested. Enten man er 15 år og nyforelska eller 80 år og går med rullator, smiler Fremo.

Sentrumsbygging

Sivilarkitekten drar også fram Gammelfillan.

- Vi har sett på stedet i dag og sett tilbake på stedet historisk. I Gammelfillan er det en del steder og blikk som er sjarmerende, og en del som ikke er så kjekt. Å få til mer i Gammelfillan var noe av det som ble nevnt. Ikke med tanke på sentrum og handel, men som en plass for flere boligter, turister og ferieboliger, et sted det kan være hyggelig å gå til og legge til med båt.

Fremo sier de som konsulenter har sett nærmere på hva som er underveis av bygging på Fillan, og at det bygges på høydene rundt sentrum.

– Å tenke over om man skal bygge mer nede i sentrum, før man velger å gå utover er noe det er lurt å vurdere nærmere. Og skal man først bygge i utkanten av sentrum, så må man ta vare på de kvalitetene som finnes der. Vi kommer også til å lage overordnede kart over hvor det kan, og hvor det ikke bør bygges videre.

Andre tema som også ble diskutert var ulike møtesteder, et grønnere sentrum, bilbruk og parkering.

Enklere å samle folk

Pir IIs oppgave fremover blir å gå gjennom alle innspill, plukke ut to-tre fysiske steder og komme med forslag til hvordan de kan utvikles for å berike sentrum og gi mer folkeliv utendørs.

Fremo mener Fillan har et potensiale.

- Det som er spesielt med Fillan som norsk tettsted er at sentrum er veldig konsentrert. Dere har tydelige gater og det er bra. Rådhus, skole og handel samt ulike møtesteder som for eksempel biblioteket ligger nært hverandre og det gjør det enklere å samle folk.

Hun sier det ble et veldig positivt møte. At det er spennende å komme til mindre steder å se hvordan folk møtes på tvers av ulike roller.

- Det er en veldig god måte for lokalsamfunnet å komme videre på. Pir II synes dessuten det er veldig flott at kommunen har valgt å ta et slik grep, før man går mange skritt videre. Administrasjon og politikerne bruker tid på det å lage gode strategier, det er positivt. I tillegg tar de i et tidlig stadium med folkets meninger.

Ønsker flere innspill

Arealplanlegger Marit Aune i Hitra kommune sier de fikk løftet en del tanker og hentet ut kunnskap fra ressursgruppa bestående av representanter fra lag, foreninger, næringsliv, skole og frivilligheten. Hun legger til at det var stort engasjement blant de fremmøtte under arbeidsmøtet.

Hitra kommune ønsker nå å gi alle innbyggere muligheten til å komme med tilbakemelding på de samme spørsmålene og temaene som de gikk gjennom , slik at de får bredest mulig kunnskap å jobbe ut fra.

- Det kom mange gode innspill, men det er viktig å engasjere lokalbefolkningen i sin helhet. Alles tanker og innspill i dette arbeidet er viktig. Jeg håper at folk benytter denne muligheten til å komme med sine forslag.

De har lagt ut et spørreskjema og kart som man kan tegne på, på kommunens hjemmeside.

- Man kan velge seg ut noen spørsmål eller svare på alle, alt etter hva du er opptatt av og ønsker at vi skal ta med videre i prosessen, presiserer Aune.

Innspill må leveres eller sendes til Hitra kommune innen 20. oktober.

- Det skal bli spennende å se hva som kommer av lokale innspill, og se hva konsulentene mener er en god utvikling for Fillan i de mer konkrete forslagene neste møte i desember, avslutter Aune.

Sivilarkitekt og arealplanlegger i Pir II, Silje Fremo.