- Vil takke for at dere har tatt i mot mine landsmenn så godt