"Frovær" legges i bero - leier inn erstatningsbåt

foto