Formannskapet i Hitra kommune har besluttet å gi 20.000 kroner til årets tv-aksjon. Det er det samme beløpet som ble gitt i fjor.

Pengene fra årets tv-aksjon går til organisasjonen UNICEF. Barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan skal gis tilgang på læring. Årets slagord er «Hvert barn er en mulighet». Årets TV-aksjon skal belyse hvordan barn uansett bosted kan utvikle seg og bli selvstendige samfunnsborgere som voksne, dersom de får den nødvendige skolegangen.

Hitra har satt ned en lokal komite for gjennomføring av årets aksjon.