Fredag fortalte lokalavisa om transportnæringas bekymring for en krysning over Åstfjorden med stigning på 7,9 prosent. Snillfjord formannskap skal tirsdag drøfte alternativene til kryssing. I følge ordfører John Geir Stølan står det kun mellom to alternativer: høybru eller lavbru, begge fra Mjønesaunet til Mjønes, med tunnel gjennom Mjøneshatten. Fylkesvaraordfører Arne Braut advarte på det sterkeste mot at man begynner å se på helt andre løsninger, da dette vil forsinke lakselvei-prosjektet.

Men Hitras vararordfører Per Ervik (PP) er sterkt uenig med Braut.

- Jeg vet at jeg stikker handa inn i vepsebolet nå. Men jeg er helt uenig med Braut: snillfjordpolitikerne bør se på annet alternativ. Enten de velger høybru, som blir veldig dyrt, eller lavbru med ei stigning som transportnæringa advarer mot, så blir det ikke rett bruk av pengene. De bør aboslutt se på løsninga Åstan til Lensvika (den såkalte tverrforbindelsen – journ. anm). De bør vurdere det nå, før vi bruker pengene feil, sier Per Ervik.

Varaordføreren mener valg av tverrforbindelsen vil gjøre at transportnæringa kommer seg unna mange av de verste stigningene.

- Vi bør se på hva næringa selv uttaler. Det er viktig det de kommer med. Dess flere bakker, dess mer dieselforbruk og utslipp blir det, sier Per Ervik.