Mange år med lekkasjer fra taket på Sletta kirke skal nå være historie, etter at rehabiliteringsarbeidet ble avsluttet for noen uker siden. I tillegg til at det nye sedumtaket forhåpentligvis er tett, skal det være både stormsikkert og nærmest vedlikeholdsfritt.

I mars i år startet det møysommelige arbeidet med å fjerne det gamle torvtaket på Sletta kirke. Taket ble fjernet for hånd med spader, og når jordlaget var borte ble det avdekket råteskader i konstruksjonen.

- Det ble foretatt utskifting etter råteskader under vinduer på øvre tak, og det er ubedret råte-skader i taktro. Den gamle isolasjonen ble fjernet, og erstattet med ny. I tillegg ble det gjort tekkearbeid på taket, rundt vinduer og rundt sluk. Og etter at dette arbeidet var utført ble taket vanntestet, sier kirkeverge Ranita Jørgensen.

Ikke kystbergknapp

Det nye taket, som går under benevnelsen sedumtak, består av en rekke arter innen bergknappfamilien, og skal tåle klimaet vårt, også om det blir krafitg vind.

- Men kommuneblomsten vår, kystbergknapp, er ikke med i dette taket. Rett og slett fordi den ikke er i pakken med sedumarter som anses som stormsikker, sier Jørgensen.

DET OPPRINNELIGE: Det gamle taket, som var et torvtak, måtte blant annet klippes jevnlig. Dette bildet ble tatt i mars, etter at arbeidet med å fjerne det gamle taket var begynt.

Taket skal også trenge svært lite vedlikehold, i forhold til det gamle torvtaket.

- Det trenger ikke vannes, men det bør gjødsles en gang hvert år. Det skal heller ikke klippes, da dette ødelegger floraen. Og om noen planter dør, vil det komme nye, da det ligger frølager i mattene. Taket kan se litt kjedelig ut nå, men vi tror det vil bli veldig fint neste år, sier kirkeverge Ranita Jørgensen.