Meteorologisk Institutt har sendt ut varsel om risiko for ekstra høy vannstand torsdag ettermiddag.

- Risiko for høy vannstand, estimert til 35-45 cm over verdiene oppgitt i tidevannstabellen, ventes tidlig torsdag ettermiddag, heter det i varselet, som også gjelder Trøndelagskysten mellom klokka 10 og 17 torsdag.

Det er ventet relativt rolige vindforhold i øyregionen i samme periode som stormfloa kommer, noe som reduserer risikoen for ødeleggelser. Likevel ber Meteorologisk Institutt folk om å vurdere behovet for forebyggende tiltak.

- Mindre oversvømmelser og fare for små ødeleggelser på infrastruktur og bygninger i strandsonen. Vis forsiktighet ved ferdsel i strandsonen. Vurder behov for forebyggende tiltak, skriver Meteorologisk Institutt.