DalPro AS har søkt sine kommunale eiere på Hitra og Frøya om garanti for å kunne ta opp lån til bruk i nye satsinger. Selskapet vil både bygge nytt vaskeri på Sistranda og modernisere gårdsmatdriften sin på Hammerstad på Hitra.

Dalpro AS har planer om å flytte vaskeriet fra Siholmen til ny tomt på Sistranda. De har gjort avtale med Frøya varmeservice AS om kjøp av bygget og tomta der arbeidsklær-butikken Bruke tidligere lå.

I sin søknad ber man om lånegaranti fra Hitra kommune, som eier 60 prosent av aksjekapitalen i DalPro. Hitra kommunestyre har nylig vedtatt å gi DalPro denne lånegarantien på inntil 2.77 millioner kroner, tilsvarende kommunens andel av aksjekapitalen.

Frøya formannskap har tidligere vedtatt å stille lånegaranti på 1.5 millioner kroner, tilsvarende sin andel av aksjekapitalen. Samtidig vedtok de å øke aksjekapitalen fra 40 til 50 prosent.

Dalpro skriver i søknaden at de ønsker å styrke attføringsvirksomheten sin, og derfor trenger nye lokaler.

- Dagens lokaler er for små og lite egnet til moderne drift og til å dekke framtidas behov, skriver daglig leder Edvard Ulvan.

Lånet på 4.2 millioner kroner ønsker Dalpro å bruke på å bygge et fleraktivitetshus og nytt moderne vaskeri på den nevnte tomta til 3,7 millioner kroner. Resten av pengene vil de bruke på å bygge om lokalene til gårdsmat-avdelingen på Hitra, for å modernisere driften.

En kommunal lånegaranti kan medføre at Dalpro får en prosent lavere rente på lånet.