- Det har vært utfordringer over tid med å skaffe tilgjengelige boliger på Hitra. Nå ønsker vi å legge til rette for å bygge prisgunstige boliger på tomten mellom Mediehuset og Storhaugen i Fillan sentrum, orienterte rådmann Roger Antonsen i formannskapet nylig.

Nå har kommunen gått ut med annonsering etter utbyggere.

Tre lavblokker

Målgruppen skal være det åpne marked og førstegangsetablerere.

- Vi tror det vil være et veldig attraktivt område, der det kan bygges to lavblokker i fire etasjer, og én i tre etasjer, samt ett rekkehus med fem leiligheter. Vi skal nå annonserer prosjektet i håp om å få napp fra eiendomsutbyggere, sa Antonsen.

Tilsammen vil blokkene og rekkehuset inneholde 46 leiligheter.

- Effektiv arealutnyttelse

- Jeg går ut fra at det vil melde seg interesserte utbyggere når dette blir utlyst. Personlig synes jeg dette er veldig interessant. Det er et behov for å få boliger i sentrum for å få lys i vinduene etter butikkenes stengetid. Dette er et av de få sentrumsnære områdene det går an å bygge på, og det er et flott og attraktivt område. Det vil også være en effektiv arealutnyttelse. Det er ingen god utnyttelse at det meste av Fillan består av tomter på 2-3 mål. Slike boliger vil også senke terskelen for førstegangsetablere, og de som av års alder vil ha det mer lettvint, mente ordfører Ole Haugen i formannskapsmøtet.

- Kanskje høre med næringslivet først

- Jeg synes dette i utgangspunktet ser spennende ut. Spørsmålet er om vi kommer i en situasjon der det om noen kan melde seg et behov for næringsetablering der. Kanskje vi skulle hørt med næringsforeningen først, sa Dag Willmann.

- Jeg går ut fra at næringslivet vil melde sin interesse når dette blir utlyst, svarte  Haugen

Ønsker sentrumsnært og billig

- Fillan er tross alt sentrum, med tjenester og fasiliteter. Da må det tilrettelegges for å skape flere boliger enn bare eneboliger. Det er ikke minst behov for boliger for førstegangsetablere, som først kan leie og så kjøpe leilighetene, sa Eldbjørg Broholm.

- Det er flere og flere som kommer opp i årene og ønsker å bo så sentrumsnært som mulig. Men det jeg også savner er en overnattingsplass og spisesteder som er åpent utover dagtid. Det er dødt i sentrum etter at butikkene stenger, mente Per Ervik.

- Det er og et argument at arbeidsinnvandrerne har behov for sentrumsnære og billige leiligheter. Næringsområder er lettere å finne, mente Astrid Mortensvik.