Det var under onsdagens kommunestyremøte at forslaget om å hjelpe flyktningene kom opp. Forslaget om å støtte Røde Kors sitt arbeid med 10.000 kroner ble godt mottatt av et enstemmig kommunestyre.

Ordfører Berit Flå håper dette kan bli noe mer enn bare en ett beløp fra Frøya.

- Man får selvfølgelig ikke utrettet all verden med 10.000 kroner. Men jeg tenker at hvis flere kommuner følger opp Frøyas vedtak, kan dette bli et stort beløp som virkelig hjelper flyktningene.

- Tenk om bare 10 kommuner hver gir 10.000 kroner, da har vi plutselig 100.000, forklarer hun.

Håper flere kommuner følger opp

Ordføreren oppfordrer nabokommunen Hitra og andre kommuner, både i Trøndelag og landet forøvrig, om å støtte Røde Kors i deres viktige arbeid.

- Kommunene trenger selvfølgelig ikke gi 10.000 kroner. Beløpet må man bestemme selv. Det viktigste er at vi alle sammen bidrar slik at vi får samlet et beløp som virkelig merkes for flyktningene.

- Jeg har sett at enkelte i det lokale nærinsglivet har engasjert seg i flyktningesaken. Derfor synes jeg det er riktig at også kommunen følger opp. Nå håper jeg kommunestyrets vedtak kan være begynnelsen på en “kommunestafett” som går landet rundt, sier Berit Flåmo.

Ordfører Berit Flåmo håper mange kommuner følger Frøyas eksempel ved å støtte Røde Kors og flyktningarbeidet.