Gjennom eierskapet i investeringsselskapet Kverva tjente Gustav Witzøe og sønnen Gustav Magnar Witzøe i familieselskapet Kvarv AS 1,9 milliarder kroner.

Det fremgår av en oversikt Adresseavisen har laget.

Kvarv eier 90,85 prosent av Kverva AS, som igjen eier Salmar(53,4%), Kverva seafood(100%), Kverva Management(100%), Insula(100%), Nutrimar(100%), Ytterskaget(100%) og Kvefi(76,93%).

Gjennom disse selskapene hadde Kvarv 7,7 milliarder i inntekt i fjor.

Daglig leder Helge Moen i Kverva sier til Adresseavisen at familien tar ut 70 millioner i utbytte fra Kvarv, for å betale formueskatt og utbytteskatt.

Gustav Magnar Witzøe har fått sitt eget investeringsselskap i Kverva, GMW Venture.

Avisen skriver at i følge årsberetningen til Kvarv er dette del av en større omorganisering som er planlagt i årene fremover. Den skal også legge til rette for at neste generasjon, Gustav Magnar Witzøe, skal få en større rolle i virksomheten.

- Derfor består det nye selskapsnavnet av hans initialer, forteller Moen til avisen.